RÀDIOOESCOLA a RÀDIOSALT

El programa núm. 1. La seva emissió està prevista per al dijous, 16 d'abril, a les 11h,  i a les 13 i a les 17h., en mode reemissió.

 

Comunicat a les famílies 14 d'abril de 2020

Finalitzada la 2a Avaluació.

El passat divendres 3 d'abril els/les  tutors/es varen entregar les notes de la 2a Avaluació, per correu electrònic. Una avaluació orientativa amb els ítems que el professorat ha anat recollint de les activitats escolars del curs acadèmic 2019-2020 fins al passat 12 de març.

El 14 d'abril comença la 3a Avaluació.

Després de la setmana santa comença  la 3a avaluació telemàtica, sense saber quan ens podrem reincorporar presencialment a l'institut.

Avaluació de la FCT i FCT dual

S'ha publicat la Resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa per causa preventiva relacionada amb el COVID19 durant el curs escolar 2019-2020 i en què es recullen les orientacions i instruccions per al professorat, en relació amb els mòduls formatius de Formació en Centres de Treball (FCT) que es desenvolupen en empreses i a la formació professional en modalitat dual.  

Document

Informació proves PAU 2020

 les proves de selectivitat per als alumnes de 2n BAT  seran el 7,8 i 9 de juliol. Seran més flexibles i hi haurà més opcionalitat. Les proves d’accés a Magisteri es faran el 19 de juny i les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys seran el 20 de juny.

En aquest sentit, cal subratllar que el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia.

Conferència Sectorial d’Educació 25-03-2020

a la Conferència Sectorial d’Educació que ahir es va celebrar per videoconferència amb els consellers d’Educació de les comunitats autònomes i la ministra es va acordar:

  • La selectivitat es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària. Les dates finals depenen de l’evolució de la pandèmia.
  • Les qualificacions es publicaran abans del 17 de juliol en convocatòria ordinària i abans dels 18 de setembre en extraordinària. Amb tot, l’assignació definitiva de places no es farà abans del 25 de setembre.
  • Modificar el model i el contingut de les proves amb l’objectiu que l’alumnat no es vegi perjudicat per la situació causada pel coronavirus.
  • La modificació del model i el contingut de les proves s’ha fet per tal d’assegurar que l’accés a la universitat es fa en termes d’equitat i justícia i perquè l’alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc de continguts d’alguna de les matèries. Tot i això no s’ha concretat en què consistirà la modificació.
  • També es va acordar flexibilitzar les pràctiques al centre de treball per superar el curs ampliant el període establert en el calendari escolar.
  • La durada de la FCT es limitarà de manera excepcional a les hores recollides a la normativa bàsica.
  • Les proves d’accés a l’FP de grau mitjà o superior per als que no comptin amb els requisits acadèmics d’accés, s’ajornen tant com calgui, arribant fins i tot a la primera quinzena de juliol.

Informació

IMPRESSIÓ 3-D

La Impressora 3-D de l'institut va al seu ritme, té la capacitat que té. 
No entén de confinament. 

Comunicat a les famílies:

El centre farà el seguiment del treball fet a casa tenint en compte les seves circumstàncies personals i familiars, i les seves possibilitats d'accés a les activitats

El professorat estem procurant  facilitar, guiar i acompanyar a l'alumnat en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. També amb la voluntat de mantenir el contacte amb l’alumnat . De passada que suposi una tranquil·litat i un suport per a les famílies.

Les tasques no seran avaluables mentre duri el confinament. Tasques sense terminis de lliurament  pel fet que som conscients que no tothom pot tenir la possibilitat de connectar.se  i /o trobar-se  en les condicions adequades  per a treballar o de l’estat de salut, tant d’ells com dels familiars.

El professorat , està confinat i disponible, en la mesura del possible a través del teletreball, per a procurar activitats a l’alumnat.  I ho intentem fer a principis de setmana, també si es disposa de les condicions adequades  i l’estat de salut,ens ho permeti.

La voluntat és  d’enviar tasques un cop per setmana  per a donar temps a l'alumnat i evitar la possible dependència de la connectivitat.

La Direccio

Ieduca Tokapp

iEduca proporciona una aplicació mòbil per poder accedir a la intranet, la qual, és usable tant
per professors com per pares.
L’Aplicació està disponible per play store des del mòbil. Entre a play Store i busqueu ieduca tokapp

 

Pàgines