Preinscripcio estudis post-obligatoris

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris ( primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

 • del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat;
 • del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
 • del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’ienFP i d'arts plàstiques i disseny.

La matrícula per als ensenyaments postobligatoris (primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

 • Matrícula: 8 al 14 de juliol en el cas de batxillerat, Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre) Del 7 al 10 de setembre
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de Cicles de grau superior de formació professional i arts plàstiques i disseny

La preinscripció escolar per alumnes nous d'ESO CURS 2020-2021

 Serà entre el 13 i el 22 de maig per alumnes nous al centre

 • Es pot fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 .de maig.
 • Es necesita el numero RALC de l'alumne( l'heu de demaninar al centre on l'alumne està estudiant primaria o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne ), Perr accedicer a aquesda pagina web necessitareu un usuari GICAR o un certificat digital per exmple IDCAT mobil (Aqui explica com acconseguir-lo ) Si us queda algun dubte en aquest video us explica també com obtenir-lo, VIDEO Accès a Idcatmobil per demanar-lo http://idcatmobil.cat/ es ncessita numero DNI i numero targeta sanitària del pare/mare/tutor/tutora.
 • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia (NOVETAT: Ja es pot solicitar cita prèvia),  a partir d'avui 14 de maig de 2020, entre el 19 i el 22 de maig

el tràmit es  fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

NOVETAT: el formulari telemàtic es pot substituir pel DOCUMENT,  que un cop omplert i signat es pot enviar fotografiat o escanejat juntament amb la documentació que es demana més endevant.

Podeu mirar aquest vídeo per escanejar documets des del mòbil:  https://www.youtube.com/watch?v=HlAz2HUxo3o

e-mail del centre: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat

codi de centre: 17003203

TEL: 972 240246

conjuntament amb el reguard generat per la preinscripció telemàtica o el document explicat anteriorment, que també s'ha enviar escanejat o fotgrafiat, s'ha d'enviar escanejats o fotografiats els següents docucuments addicionals:

 • llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • DNI/NIE de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI(NIE tot i ser menor de 14 anys.
 • la documentació acreditativa dels criteris de priorita establert a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

Un cop es rebi la documentació per correu electrònic rebreur una reposta per part del centre confirmant-ne la recepció o reclamant-vos la documentació que falti

Jornades de portes obertes. Curs 2020-2021

Enguany les jornades de portes obertes es faran per video conferència atraves de google meet. L'horari serà de 19: a 20: hores

 1. Dilluns 11 de maig:ESO. Document infomatiu Termini inscripció tancat
 2. Dimarts 12 de maig: CAFEMN  (Conducció d'activitats fisico esportives en el medi natural). Termini inscripció tancat
 3. Dimecres 13 de maig:Batxillerat Termini inscripció tancat
 4. Dijous 14 de maig Informàtica SMX (sistemes microinformàtics i xarxes). termini inscripció tancat
 5. Divendres 15 de maig  Jardineria i floristeria termini inscripció tancat
 6. Dimarts 19 de maig. PFI de Auxiliar de muntatges instal·lacions d'aigua, gas i electricitat
      i Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. termini inscripció tancat

Caldrà haver fet inscripció en el formulari que hi ha a continuació. EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ESTÀ TANCAT

 • Informàtica-SMX abans de 14 de maig de 2020 a les 09:00,
 • Jardineria i floristeria. abans del 15 de maig de 2020 a les 09:00
 • PFI abns del 19 de maig a les 09:00

El mateix dia de la videoconferencia rebreu un e-mail amb un enllac per accedir-hi, semblant al de la imatge.

Horaris videoconferències amb google meet ESTUDIS POSTOBLIGTORIS

Petit manual per connectar-se a una sessió de meet: MANUAL

1r Batxillerat

Els alumnes de 1r Batxillerat cal que tinguin present:

BATX1A BATX1B

2n Batxillerat

Els alumnes de 2n Batxillerat cal que tinguin present:

BATX2A BATX2B

CFGM Informàtica

1A 1B 1C
2A 2B 2C

CFGM Jardineria

 1A
 2A

CFGM CAFEMN

1A

Horaris videoconferències amb google meet ESO

Petit manual per connectar-se a una sessió de meet: MANUAL

CAL TENIR PRESENT QUE L'HORARI ÉSTÀ DIVIDIT EN DUES FRANGES

1r ESO

ESO1A ESO1B ESO1C ESO1D ESO1E

2n ESO

ESO2A ESO2B ESO2C ESO2D ESO2E

3r ESO

ESO3A ESO3B ESO3C ESO3D ESOAO

4t ESO

ESO4A ESO4B ESO4C ESO4D

el alumnes de 4t d'eso cal que tinguin present

RÀDIOOESCOLA a RÀDIOSALT

El programa núm. 1. La seva emissió està prevista per al dijous, 16 d'abril, a les 11h,  i a les 13 i a les 17h., en mode reemissió.

 

Comunicat a les famílies 14 d'abril de 2020

Finalitzada la 2a Avaluació.

El passat divendres 3 d'abril els/les  tutors/es varen entregar les notes de la 2a Avaluació, per correu electrònic. Una avaluació orientativa amb els ítems que el professorat ha anat recollint de les activitats escolars del curs acadèmic 2019-2020 fins al passat 12 de març.

El 14 d'abril comença la 3a Avaluació.

Després de la setmana santa comença  la 3a avaluació telemàtica, sense saber quan ens podrem reincorporar presencialment a l'institut.

Avaluació de la FCT i FCT dual

S'ha publicat la Resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial referida a l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors que no puguin realitzar el total d’hores d’estada a l’empresa per causa preventiva relacionada amb el COVID19 durant el curs escolar 2019-2020 i en què es recullen les orientacions i instruccions per al professorat, en relació amb els mòduls formatius de Formació en Centres de Treball (FCT) que es desenvolupen en empreses i a la formació professional en modalitat dual.  

Document

Informació proves PAU 2020

 les proves de selectivitat per als alumnes de 2n BAT  seran el 7,8 i 9 de juliol. Seran més flexibles i hi haurà més opcionalitat. Les proves d’accés a Magisteri es faran el 19 de juny i les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys seran el 20 de juny.

En aquest sentit, cal subratllar que el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia.

Pàgines