Preinscripció telemàtica per primer/segon de Batxillerat per l'alumnat que no és del Salvador Espriu

Termini de presentació  de la preinscripció:

Del 27 de maig de 2020 al 03 de juny 2020.

e-mail: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat

codi del centre: 17003203

Tel: 972 240246

Solicitud de cita prèvia ( pels dies 02 i 03 de juny) a partir del 27 de maig de 2020: PREMEU AQUI

EN AQUEST ENLLAÇ trobareu una explicació de les condicions de la cita prèvia i una petita explicació de com funciona el programa.

És important que abans de començar us llegiu la informació que hi ha acontinuació

Estudis PFI-PTT. Preinscripció 2020-2021

Les inscripcions pels estudis PFI-PTT ha començat 25 de maig i finalitzarà el 5 de juny. les sol·licituds s'hauran d'enviar al correu electrònic del PTT de Salt:

b7960023@xtec.cat

tel:  648 040 492  

i les entrevistes es realitzaran de forma no presencial, per telèfon o videoconferència.

codi de centre el número 17960023

Poden accedir a un PFI joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Les famílies que no pugueu fer la preinscripció del PFI-PTT informàticament, truqueu a l'INS (648 040 492) que us donaran cita prèvia per recollir la preinscripció com també entregar-la omplerta amb la documentació que es requereix.

ALUMNES del Salvador Espriu

L'alumnat que el curs escolar 2019-2020 està fent  primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, primer de batxillerat, primer de cicle formatiu d'informàtica i primer de cicle formatiu de jardineria estan preinscrits pel curs 2020-2021 al centre per continuïtat d'estudis, llevat que comuniquin la renúncia per correu electrònic al centre.

L'únic tràmit que hauran de fer és la MATRÍCULA en les dates que publicarem més endavant.

IMPORTANT: A partir del proper dia 2 de juny de 2020, seguint les indicacions del Departament  d'Educació, s'obrirà el centre a l'alumnat. Es convocarà a l'alumnat seguint un horari, que es publicarà en aquesta pàgina web, per fer activitats grupals en grups reduïts.

L'assistència és voluntaria, per poder assitir a questes acrtivitats grupals o individuals l'alumne haurà de portar omplerta la primera vegada que vingui la següent DECLARACIÖ RESPONSABLE.

 • Si és menor d'edat, signada pel pare,mare o tutor/a legal. DOCUMENT
 • Si és major d'edat, signada per l'alumne. DOCUMENT

i també ha de portar la seva masquereta.

EXÀMENS Selectivitat

s'ha publicat al Canal Universitats l'horari definitiu de la convocatòria ordinària PAU 2020 que enguany tindrà lloc els dies 7,8, 9 i 10 de juliol.

FASE 2 Elecció de director

Ja s'ha publicat l'acta de la FASE 2 (provisional) del procés de selecció de director/a de l'I. Salvador Espriu de Salt.
Podeu consultar el resultat
 

Fòrum estudiants de SALT

 

Concurs fotografia matemàtica curs 2019-2020

Aquest curs s'ha portat a terme el X concurs de fotografia matemàtica organitzat pel Departament de Matemàtiques.
Hi ha hagut molta participació i les fotografies presentades mostren la capacitat d'observació i imaginació de molts dels nostres  alumnes.

Preinscripcio estudis post-obligatoris

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris ( primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

 • del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat;
 • del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
 • del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’ienFP i d'arts plàstiques i disseny.

La matrícula per als ensenyaments postobligatoris (primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

 • Matrícula: 8 al 14 de juliol en el cas de batxillerat, Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre) Del 7 al 10 de setembre
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
 • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de Cicles de grau superior de formació professional i arts plàstiques i disseny

La preinscripció escolar per alumnes nous d'ESO CURS 2020-2021

 Serà entre el 13 i el 22 de maig per alumnes nous al centre

 • Es pot fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 .de maig.
 • Es necesita el numero RALC de l'alumne( l'heu de demaninar al centre on l'alumne està estudiant primaria o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne ), Perr accedicer a aquesda pagina web necessitareu un usuari GICAR o un certificat digital per exmple IDCAT mobil (Aqui explica com acconseguir-lo ) Si us queda algun dubte en aquest video us explica també com obtenir-lo, VIDEO Accès a Idcatmobil per demanar-lo http://idcatmobil.cat/ es ncessita numero DNI i numero targeta sanitària del pare/mare/tutor/tutora.
 • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia (NOVETAT: Ja es pot solicitar cita prèvia),  a partir d'avui 14 de maig de 2020, entre el 19 i el 22 de maig

el tràmit es  fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

NOVETAT: el formulari telemàtic es pot substituir pel DOCUMENT,  que un cop omplert i signat es pot enviar fotografiat o escanejat juntament amb la documentació que es demana més endevant.

Podeu mirar aquest vídeo per escanejar documets des del mòbil:  https://www.youtube.com/watch?v=HlAz2HUxo3o

e-mail del centre: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat

codi de centre: 17003203

TEL: 972 240246

conjuntament amb el reguard generat per la preinscripció telemàtica o el document explicat anteriorment, que també s'ha enviar escanejat o fotgrafiat, s'ha d'enviar escanejats o fotografiats els següents docucuments addicionals:

 • llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • DNI/NIE de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI(NIE tot i ser menor de 14 anys.
 • la documentació acreditativa dels criteris de priorita establert a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

Un cop es rebi la documentació per correu electrònic rebreur una reposta per part del centre confirmant-ne la recepció o reclamant-vos la documentació que falti

Pàgines