Esteu aquí

Alumnes nous de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

La matriculació d’ESO es farà del 13 al 17 de juliol.

Documentació que cal presentar: 

  1. Resguard bancari del pagament de la quota de serveis (INSTRUCCIONS PAGAMENT).
  2. Autorització drets d'imatge, sortides i protecció de dades (DOCUMENT).
  3. Autorització recursos digitals (DOCUMENT).
  4. Autorització IEduca, relació de telèfons i correu-e (DOCUMENT).
  5. Carta signada de compromís (DOCUMENT)
  6. Fotocòpia de la Targeta sanitària (TSI)
  7. Fotocòpia del llibre de vacunes.
  8. Dues fotos mida carnet

Matriculació presencial:

Per raons de seguretat, minimitzar les esperes i evitar que la gent s’acumuli a l’entrada, es convoca per a un dia i hora segons la inicial del primer cognom de l’alumne/a.

Atenció!

Amb motiu de la Covid-19 la matriculació presencial estarà sotmesa a una sèrie de normes específiques:

  1. Només entraran al centre les persones convocades per a aquella franja horària (veure graella).
  2. S’haurà de portar mascareta i a l'entrada es comprovarà la temperatura a cada persona.

Matriculació online:

Tots els documents un cop descarregats es poden obrir amb ADOBE ACROBAT o similar i es poden omplir des de l’ordinador.

Aquesta documentació es pot enviar escanejada o fotografiada a l’adreça de correu electrònic estudiseso2021@iessalvadorespriu-salt.cat

(Poseu en l’assumpte del correu el nom i cognoms de l’alumne, així com el curs pel que es matricula).