Esteu aquí

MATRICULACIÓ DE BATXILLERAT

Per qualsevol consulta acadèmica prèvia podeu escriure a gloria.garcia@iessalvadorespriu-salt.cat (Coordinadora de Batxillerat).

1r de Batxillerat

Llista definitiva ordenada de sol·licituds. Curs 2020-21

La matriculació de 1r de Batxillerat es farà de forma presencial del 8 al 14 de juliol.

Per evitar llargues esperes i que la gent s’acumuli a l’entrada, es donarà dia i hora segons la inicial del primer cognom de l’alumne/a.

DIA DIA INICIAL DEL COGNOM
8 de juliol 9-10 A
10-11 B
11-12 C, D
9 de juliol 9-10 E, F
10-11 G, H, I
11-12 J, K, L
10 de juliol 9-10 M
10-11 N, O
11-12 P, Q
13 de juliol 9-10 R, S
10-11 T, U, V
11-12 W, X, Y, Z
     

Atenció!

Amb motiu de la Covid-19 la matriculació presencial estarà sotmesa a una sèrie de normes específiques:

 1. Només entraran al centre les persones convocades per a aquella franja horària (veure graella).
 2. S’haurà de portar mascareta i a l'entrada es comprovarà la temperatura a cada persona.
 3. Abans de la matricula es farà una breu consulta amb la Coordinadora de Batxillerat, que els orientarà en la tria de les optatives (document optatives 1r Batxillerat).
 4. Caldrà portar impresos i signats els següents documents:
  • Autorització drets d'imatge, sortides i protecció de dades (document).
  • Autorització recursos digitals (document).
  • Autorització IEduca, relació de telèfons i correu-e (document).
  • Carta signada  de compromís. document 

    També caldrà portar i entregar la següent documentació.

    • ​​Còpia del resguard del títol d'ESO.
    • Còpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI).
    • Resguard bancari del pagament de la quota de serveis (instruccions pagament).
    • Dues fotografies mida carnet

  2n de Batxillerat

  Els alumnes de 2n de Batxillerat que no s’han matriculat telemàticament, ho podran fer de forma presencial els dies del 8 al 14 de juliol.

  Per evitar llargues esperes i una acumulació de gent a l’entrada del centre, es donarà dia i hora segons la inicial del primer cognom de l’alumne/a.

  DIA HORA INICIAL DEL COGNOM
  8 de juliol 12-13 A, B, C, D, E
  9 de juliol 12-13 F, G, H, I, J
  10 de juliol 12-13 K, L, M, N, O
  13 de juliol 12-13 P, Q, R, S, T
  14 de juliol 12-13 U, V, W, X, Y, Z

  Els alumnes pendents de l'avaluació del setembre es podran matricular del 7 al 10 de setembre de 2020.

  Atenció!

  Amb motiu de la Covid-19 la matriculació presencial estarà sotmesa a una sèrie de normes específiques:

  1. Només entraran al centre les persones convocades per a aquella franja horària (veure graella).
  2. S’haurà de portar mascareta i a l'entrada es comprovarà la temperatura a cada persona.
  3. Abans de la matricula es farà una breu consulta amb la Coordinadora de Batxillerat, que els orientarà en la tria de les optatives (document optatives 2n Batxillerat).
  4. Caldrà portar impresos i signats els següents documents:
   • Autorització drets d'imatge, sortides i protecció de dades (document).
   • Autorització recursos digitals (document).
   • Autorització IEduca, relació de telèfons i correu-e (document).
   • Carta signada  de compromís. document 

   També caldrà portar i entregar la següent documentació.

   • Còpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI).
   • Resguard bancari del pagament de la quota de serveis (instruccions pagament).
   • Dues fotografies mida carnet.