Esteu aquí

Instruccions per encarregar els llibres de text

PASSOS PER FER LA COMPRA ONLINE

Institut Salvador Espriu curs 2020-21

www.llibrestext.com

 

 • Accedir a l’ apartat “alumnes”

 • Identificar el vostre centre amb el número facilitat : 20577

 • El 1r termini de compra és del dia 1 de Juliol fins al dia 19 de juliol

 • El 2n termini de compra és del dia 1 de setembre al 15 de setembre

 • El dia 16 de Juliol de 15:30 a 18:30 podreu fer la comanda de forma presencial.

 • Registre nou usuari ( si entra per primer cop aquest any )

 • Omplir les dades sol·licitades per al registre i acceptar.

 • Omplir les dades per la reserva, triar el curs que farà aquest any i acceptar.

 • Li sortirà el llistat de llibres / material: cal que seleccioneu allò que necessiteu, els conceptes que ja estan marcats, son els que el seu centre/AFA considera obligats.

 • Un cop triat, confirmar compra, us dirigeix a la cistella on podreu comprovar si està tot correcte.

 • Un cop revisat, podeu confirmar la compra o bé, si hi ha més alumnes al mateix centre afegir una de nova clicant “he de fer un altre reserva”.

 • Quan ja estiguin totes les reserves, confirmar compra, revisar la cistella i tornar a confirmar compra.

 • Per la seva recepció, el seu centre o AFA li notificarà com procedir per la recollida.

 • Triar la forma de pagament.

 

Altres informacions

 • Els registres del curs anterior no queden guardats, per tant, s’ ha de fer un registre nou.

 • Un cop registrat, podrà accedir sempre que ho necessiti per consultar o fer noves reserves.

 • Les reserves es podran modificar sempre que estiguin a la cistella, un cop confirmada, si no és correcte, caldrà que ens ho notifiquin per email per tal d’ anul·lar-la.

 • Abans de fer una nova reserva, si ja ha començat una anteriorment, revisi que l’ hagi acabat correctament, així evitarà duplicar reserves.

 • En el cas de seleccionar el pagament fraccionat, per realitzar el següent pagament, vostè tindrà que accedir a la plataforma per realitzar-lo, clicant el botó de «pagament» que veurà al costat de cada reserva.

 • Recordi fer el pagament amb previsió per poder rebre la seva reserva amb temps.

 • Dins de la plataforma trobareu l’ informació necessària per fer-nos consultes, fer una petició de devolució o avisar-nos d’ una possible incidència.

 • Si en el moment de la recepció, a l’ albarà de continguts troba que li notifiquem que hi ha un llibre/material pendent, aquest el rebrà directament al centre.

 • Les devolucions/incidències cal notificar-les en un termini màxim de 15 dies des de la recepció dels llibres.

Guardi aquesta informació al seu abast per qualsevol dubte que li pugui sorgir

Per dubtes podeu contactar amb LLIBRES TEXT S.L.

incidencia@llibrestext.com

Telf. 972 527 427