Esteu aquí

Confirmació de matrícula de l'alumnat del Salvador Espriu ESTUDIS POSTOBLIGATORIS: BATXILLERAT i CFGM

L'alumnat del Salvador Espriu que el curs 2019-2020 ha cursat: 

 • 1r BATXILLERAT, 2n BATXILERAT
 • 1r  CFGM Sistemes microninformátics i xarxes, 2n CFGM Sistemes microninformátics i xarxes
 • 1r CFGM Jardineria i Floristeria, 2n CFGM Jardineria
 • 1r CFGM  Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

i que el curs 2020-2021 continuaran en el Salvador Espriu cal que formalitzin la matrícula dins del termini:

del 25 de juny de 2020 al 6 de juliol de 2020.

La documentació a presentar la trobareu a continuació:

BATXILLERAT

 • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis. INSTRUCCIONS
 • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
 • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
 • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
 • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
 • 1 fotografia actual mida carnet.

CFGM: Sistemes Microinformàtic i xarxes

 • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis. INSTRUCCIONS
 • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
 • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
 • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
 • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
 • 1 fotografia actual mida carnet.

CFGM: Jardineria i Floristeria

 • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis. INSTRUCCIONS
 • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
 • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
 • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
 • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
 • 1 fotografia actual mida carnet.

CFGM: Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

 • Resguard bancari del pagament  de la quota de serveis. INSTRUCCIONS
 • Autorització signada drets d’imatge, sortides i protecció de dades. DOCUMENT
 • Autorització signada recursos digitals. DOCUMENT
 • Relació signada de telèfons i e-mails. DOCUMENT
 • Carta signada  de compromís. DOCUMENT
 • 1 fotografia actual mida carnet.

Tots els documents un cop descarregats es poden obrir amb ADOBE ACROBAT o similar i es poden omplir des del ordinador.

Aquesta documentació es pot enviar esnaejada  (VIDEO per escanejar des del mobil ) o fotografiada a l'adreça de de correu electrònic:

estudisbatcicles2021@iessalvadorespriu-salt.cat

(Poseu en l'assumpte del correu el nom i cognoms de l'alumne, així com el curs actual)

o demanar, al telèfon 972 240246, cita prèvia per lliurar la documentació personalment a les oficines del centre, el pare,mare o tutor/a legal de l'alumne.

Quan es tingui la informació sobre la venda de llibres es publicarà  la informació