Esteu aquí

Preinscripció telemàtica per CFGM ( alumnes nous): Informàtica (SMX- IC10), Floristeria i Jardineria (AR50) i CAFEMN (0101)

Termini de presentació  de la preinscripció:

Del 02 de juny de 2020 al 08 de juny 2020.

e-mail: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat

codi del centre: 17003203

Tel: 972 240246

Solicitud de cita prèvia ( pels dies 05 i 08 de juny) a partir del 02 de junt de 2020: PREMEU AQUI

EN AQUEST ENLLAÇ trobareu una explicació de les condicions de la cita prèvia i una petita explicació de com funciona el programa.

És important que abans de començar us llegiu la informació que hi ha acontinuació

Sempre s'ha de fer des de internet a la següent adreça

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1

  • Mètode 1. Sol·licitud electrònica

Que necessito:

1) certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil,

2) el número RALC d'identificació de l'alumne/a al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). El podeu de demaninar al centre on l'alumne/a està estudiant la secundària o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne . Per fer-ho a la pàgina web torneu a necessitar un certificat digital; DNI electrònic, idecat mòbil o usuari Gicar)

Com puc obtenir idcat mobil:

Pàgina que explica que és i com obtenir.lo per internet:  http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

VIdeo explicatiu: VIDEO

Pagina per començar el procès:https://idcatmobil.cat/

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. En cas de no quedar reflexada en la sol·licitud, calrdà enviar-la fotografida o escaneja al correu del centre demanat en primera instanacia. El centre contestarà  aquests correus justificant la recepció de la documentació.

  • Mètode 2. Amb suport informàtic

Què necessito:

El número RALC d'identificació de l'alumne/a  al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). El podeu de demaninar al centre on l'alumne/a està estudiant la secundària o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne . Per fer-ho a la pagina web toneu a necessitar un certificat digital; DNI electrònic, idcat mòbil o usuari Gicar)

caldra  enviar la sol·licitud al centre, escanejada (VIDEO per escanejar des del mobil ) o fotografiada  per correu electrònic, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament la informació també s'haurà d'enviar per correu electrònic la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne (DNI, NIE, Passport). I si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, caldrà enviar també copia del llibre de família.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al  Estudiar a Catalunya. En cas de no quedar reflexada en la sol·licitud, calrdà enviar-la fotografida o escaneja al correu del centre demanat en primera instanacia. El centre contestarà  aquests correus justificant la recepció de la documentació.

El centre centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la documentació. Si a més, l'alumne  d’acredita algun criteri de pioritat documentalment, també l'haurà d'escanejar o fotografiar i enviar per correu electrònic. El centre contestarà també aquests correus justificant la recepció de la documentació.

MÉS INFOMACIÖ