Esteu aquí

Preinscripció telemàtica per primer/segon de Batxillerat per l'alumnat que no és del Salvador Espriu

Termini de presentació  de la preinscripció:

Del 27 de maig de 2020 al 03 de juny 2020.

e-mail: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat

codi del centre: 17003203

Tel: 972 240246

Solicitud de cita prèvia ( pels dies 02 i 03 de juny) a partir del 27 de maig de 2020: PREMEU AQUI

EN AQUEST ENLLAÇ trobareu una explicació de les condicions de la cita prèvia i una petita explicació de com funciona el programa.

És important que abans de començar us llegiu la informació que hi ha acontinuació

Sempre s'ha de fer des de internet a la següent adreça

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

  • Mètode 1. Sol·licitud electrònica

Que necessito:

1) certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil,

2) el número RALC d'identificació de l'alumne/a al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). El podeu de demaninar al centre on l'alumne/a està estudiant la secundària o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne . Per fer-ho a la pàgina web torneu a necessitar un certificat digital; DNI electrònic, idecat mòbil o usuari Gicar)

Com puc obtenir idcat mobil:

Pàgina que explica que és i com obtenir.lo per internet:  http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

VIdeo explicatiu: VIDEO

Pagina per començar el procès:https://idcatmobil.cat/

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.però els alumnes que hagin d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho poden fer enviant un correu, electrònic (indicant el nom i cognoms de l'alumne) a la bústia oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant la documentació escanejada  (VIDEO per escanejar des del mobil ) o fotografiada. El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la documentació.

  • Mètode 2. Amb suport informàtic

Què necessito:

El número RALC d'identificació de l'alumne/a  al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). El podeu de demaninar al centre on l'alumne/a està estudiant la secundària o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne . Per fer-ho a la pagina web toneu a necessitar un certificat digital; DNI electrònic, idcat mòbil o usuari Gicar)

Caldrà  presentar la sol·licitud al centre, escanejada o fotografiada, conjuntament amb la següent documentació, també escanejada (VIDEO per escanejar des del mobil ) o fotografiada:

  • El DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

enviant-la conjuntament per correu electrònic al centre sol·licitat en primera opció, El centre centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la documentació. Si a més, l'alumne  d’acredita algun criteri de prioritat documentalment, també l'haurà d'escanejar o fotografiar i enviar per correu electrònic. El centre centre contestarà aquests correus justificant la recepció de la documentació.

 

ATENCIÓ:  Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha d'enviar per correu electrònic escanejat o fotografiat el DNI o NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

MES INFORMACIÖ: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/