Esteu aquí

ALUMNES del Salvador Espriu

L'alumnat que el curs escolar 2019-2020 està fent  primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, primer de batxillerat, primer de cicle formatiu d'informàtica i primer de cicle formatiu de jardineria estan preinscrits pel curs 2020-2021 al centre per continuïtat d'estudis, llevat que comuniquin la renúncia per correu electrònic al centre.

L'únic tràmit que hauran de fer és la MATRÍCULA en les dates que publicarem més endavant.

IMPORTANT: A partir del proper dia 2 de juny de 2020, seguint les indicacions del Departament  d'Educació, s'obrirà el centre a l'alumnat. Es convocarà a l'alumnat seguint un horari, que es publicarà en aquesta pàgina web, per fer activitats grupals en grups reduïts.

L'assistència és voluntaria, per poder assitir a questes acrtivitats grupals o individuals l'alumne haurà de portar omplerta la primera vegada que vingui la següent DECLARACIÖ RESPONSABLE.

  • Si és menor d'edat, signada pel pare,mare o tutor/a legal. DOCUMENT
  • Si és major d'edat, signada per l'alumne. DOCUMENT

i també ha de portar la seva masquereta.