Esteu aquí

PLENARI D’ ALUMNES 2013-2014

Al llarg del curs, com és habitual, s’han dut a terme les reunions del Plenari d’Alumnes amb els representants de diferents nivells d’ ESO i dels estudis del postobligatori.  Les reunions han estat guiades i acompanyades per la Mònica (TIS) i la Cristina (en pràctiques) amb el suport de l’ Equip Directiu.

Han estat un total de tres reunions repartides al llarg del curs, (novembre, abril i juny). En la última reunió de curs amb l’alumnat d’ ESO s’ha fet el retorn de les enquestes del grau de satisfacció  per part de l’alumnat dins del marc del Pla d’Autonomia de Centre (anomenat PAC). La valoració global per part de l‘alumnat ha estat molt satisfactòria.

També s’ha fet el retorn de la valoració de la Diagnosi de l’Educació per a la Sostenibilitat.

El tercer punt de la reunió d’aquesta setmana ha consistit en la recollida de voluntaris per a formar part del Comitè Ambiental que es preveu que entri en funcionament el proper curs.

Igualment s’han presentat un grup d’alumnes per a la renovació del sector alumnat de l’Associació Escolar Esportiva.