Esteu aquí

Preinscripcio estudis post-obligatoris

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris ( primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

  • del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat;
  • del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
  • del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’ienFP i d'arts plàstiques i disseny.

La matrícula per als ensenyaments postobligatoris (primer curs, alumnes nous al centre o que canvien d'etapa escolar ) serà:

  • Matrícula: 8 al 14 de juliol en el cas de batxillerat, Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre) Del 7 al 10 de setembre
  • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny
  • Matrícula: 1 al 7 de setembre en el cas de Cicles de grau superior de formació professional i arts plàstiques i disseny

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

Mes informació Batxillerat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Mes Informació CFGM: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Més Informació CFGS: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/