Esteu aquí

La preinscripció escolar per alumnes nous d'ESO CURS 2020-2021

 Serà entre el 13 i el 22 de maig per alumnes nous al centre

  • Es pot fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 .de maig.
  • Es necesita el numero RALC de l'alumne( l'heu de demaninar al centre on l'alumne està estudiant primaria o consular-ho en aquesta pagina web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne ), Perr accedicer a aquesda pagina web necessitareu un usuari GICAR o un certificat digital per exmple IDCAT mobil (Aqui explica com acconseguir-lo ) Si us queda algun dubte en aquest video us explica també com obtenir-lo, VIDEO Accès a Idcatmobil per demanar-lo http://idcatmobil.cat/ es ncessita numero DNI i numero targeta sanitària del pare/mare/tutor/tutora.
  • Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia (NOVETAT: Ja es pot solicitar cita prèvia),  a partir d'avui 14 de maig de 2020, entre el 19 i el 22 de maig

el tràmit es  fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

NOVETAT: el formulari telemàtic es pot substituir pel DOCUMENT,  que un cop omplert i signat es pot enviar fotografiat o escanejat juntament amb la documentació que es demana més endevant.

Podeu mirar aquest vídeo per escanejar documets des del mòbil:  https://www.youtube.com/watch?v=HlAz2HUxo3o

e-mail del centre: iessalvadorespriu-salt@xtec.cat

codi de centre: 17003203

TEL: 972 240246

conjuntament amb el reguard generat per la preinscripció telemàtica o el document explicat anteriorment, que també s'ha enviar escanejat o fotgrafiat, s'ha d'enviar escanejats o fotografiats els següents docucuments addicionals:

  • llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • DNI/NIE de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI(NIE tot i ser menor de 14 anys.
  • la documentació acreditativa dels criteris de priorita establert a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/

Un cop es rebi la documentació per correu electrònic rebreur una reposta per part del centre confirmant-ne la recepció o reclamant-vos la documentació que falti

Més informació

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Oferta inical de places, la podeu consula a la PAGINA WEB

 

el calendari del procediment el podeu trobar a CALENDARI