Esteu aquí

Comunicat a les famílies 14 d'abril de 2020

Finalitzada la 2a Avaluació.

El passat divendres 3 d'abril els/les  tutors/es varen entregar les notes de la 2a Avaluació, per correu electrònic. Una avaluació orientativa amb els ítems que el professorat ha anat recollint de les activitats escolars del curs acadèmic 2019-2020 fins al passat 12 de març.

El 14 d'abril comença la 3a Avaluació.

Després de la setmana santa comença  la 3a avaluació telemàtica, sense saber quan ens podrem reincorporar presencialment a l'institut.

Tal com està, es fa estrany impartir activitats educatives, amb tasques de seguiment i guiatge telemàtic.

En les setmanes de confinament del segon trimestre, el professorat ja ha buscat fórmules per a connectar-se i/o comunicar-se amb l’alumnat (i/o amb les famílies) de forma més o menys periòdica, en els casos que ens ha estat possible. I aquesta primera setmana, després de les vacances, seguirem amb un horari  semblant.

Sense oblidar que continuem amb la incertesa de l’allargament de la durada del confinament, hem previst que per ajudar a generar bons hàbits a l’alumnat i amb la voluntat d’informar de primera ma a les famílies,  que a partir del dilluns 20 d’abril publicarem, en el portal web del centre, els horaris de connexió telemàtica de cada curs i grup d’estudis.

Consistirà en una connexió telemàtica diversa: podran ser unes hores a través de  videconferències, unes altres tasques i  la participació en fòrums a través del moodle,  unes altres compartint documents en el drive, d'altres responent dubtes a través del correu electrònic.

El conjunt de la connectivitat telemàtica està pensada per una càrrega lectiva raonable, conscients de la diversitat de les realitats familiars, de les dificultats pràctiques d’aquest nou sistema, sense oblidar el context social en que ens movem. Ho volem fer de forma que ningú es quedi endarrere per manca de mitjans i de connectivitat.

La forma que ens ha semblat més fàcil per a mantenir el contacte amb les famílies ha estat la de facilitar-vos els correus de les persones tutores dels vostres fills/es.

Quan les famílies us poseu en contacte amb els/les vostres tutors/es, caldrà que us identifiqueu clarament, i que tingueu la suficient paciència com perquè us puguin respondre al cap d'un cert temps. El professorat (o la seva família)  també es poden trobar afectats per manca de salut o tenir  a càrrec seu la cura d’algun familia