Esteu aquí

Informació proves PAU 2020

 les proves de selectivitat per als alumnes de 2n BAT  seran el 7,8 i 9 de juliol. Seran més flexibles i hi haurà més opcionalitat. Les proves d’accés a Magisteri es faran el 19 de juny i les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys seran el 20 de juny.

En aquest sentit, cal subratllar que el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia.

 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/