Esteu aquí

Informació

El centre romandrà tancat fins el proper 9 de maig.

Educació activa un pla d'acció per garantir l'aprenentatge en línia de l'alumnat i acompanyar els docents i els centres en l'ús de les eines digitals

 

En aquest es vol proporcionar als centres educatius els recursos i eines digitals necessàries que puguin donar continuïtat, en termes d’equitat i qualitat, al procés d’aprenentatge de l’alumnat. Aquesta iniciativa també està acompanyada de l’actualització de les plataformes xtec i edu365, proposant eines, recursos digitals i orientacions per a la realització no-presencial d’activitats. En aquest Pla podem veure que hi ha tres línies d’acció:

  • Impuls a l’aprenentatge en línia mitjançant l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge per part dels centres educatius. PORTAL EIX.
  • Reforç de la comunicació dels centres amb la comunitat educativa. PORTAL NODES.
  • Activació d’un pla intensiu (ja iniciat) de formació del professorat i acompanyament als centres. PORTAL ODISSEA.

Evidentment cada centre ho ajustarà i treballarà segons cregui convenient i en ús de  la seva autonomia.