Esteu aquí

Comunicat a les famílies:

El centre farà el seguiment del treball fet a casa tenint en compte les seves circumstàncies personals i familiars, i les seves possibilitats d'accés a les activitats

El professorat estem procurant  facilitar, guiar i acompanyar a l'alumnat en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. També amb la voluntat de mantenir el contacte amb l’alumnat . De passada que suposi una tranquil·litat i un suport per a les famílies.

Les tasques no seran avaluables mentre duri el confinament. Tasques sense terminis de lliurament  pel fet que som conscients que no tothom pot tenir la possibilitat de connectar.se  i /o trobar-se  en les condicions adequades  per a treballar o de l’estat de salut, tant d’ells com dels familiars.

El professorat , està confinat i disponible, en la mesura del possible a través del teletreball, per a procurar activitats a l’alumnat.  I ho intentem fer a principis de setmana, també si es disposa de les condicions adequades  i l’estat de salut,ens ho permeti.

La voluntat és  d’enviar tasques un cop per setmana  per a donar temps a l'alumnat i evitar la possible dependència de la connectivitat.

La Direccio