Esteu aquí

resum comunicat departament d'Educació (18-03-2020)

  • S’ajornen les proves de Competències Bàsiques de 6è fins a nova ordre. S'nformarà de noves dates.
  • S’ajorna la preinscripció de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà que es fan telemàticament. Es donen per vàlides les inscripcions fetes fins aquest moment, s’atura la preinscripció i es reprendrà properament, fet del qual ja s’informarà oportunament.
  • S’ajornen les proves d’accés a la universitat (PAU). Com a data màxima podrien celebrar-se el 10 de juliol.
  • Respecte a la tarjeta-moneder per a les famílies amb beca menjador rebreu indicacions al respecte. Es canalitzarà a través dels consells comarcals i ajuntaments..

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383473/educacio-ajorna-preinscripcio-matriculacio-tots-ensenyaments