Esteu aquí

Proves d'accés a CFGM i CFGS

Inscripció: del 16 al 26 de març

Requisits CFGM

Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2020).

No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI)

Requisits CFGS

Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2020) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent).

Més informació CFGM

Més informació CFGS