Esteu aquí

Beques Batxillerat / CFGM

·         La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es o a la direcció electrònica www.educacionyfp.gob.es

 Recordeu que el termini per presentar la sol·licitud telemàtica finalitza el

1 d’octubre de 2019 (inclòs).

 

·         No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

·         Qui al·legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

·         Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2019-2020.

·         En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol·licitud de beca.