Esteu aquí

Preinscripció i Matrícula BATX/CFGM . CURS 2019-2020

Calendari del procediment:

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 23 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019 (batxillerat) i 7 de juny (CFGM)
 • Presentació de reclamacions: del 5 al 12 de juny de 2019 (batxillerat), del 10 al 14 de juny (CFGM)
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019 (batxillerat) , 19 de juny (CFGM)
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019 ( batxillerat), 20 de juny( CFGM), a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 21 de juny de 2019( batxillerat),  25 de juny (CFGM)
 • Oferta final de places escolars: 5 de juliol de 2019,
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019

Matricula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos
 • Alumnes de batxillerat termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019. Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019
 • Alumnes de CFGM Ampliació de sol·licituds (2a fase d'admissió): 3 i 4 de setembre de 2019 Llista d'admesos (2a fase d'admissió): 6 de setembre de 2019 Període de matrícula (2a fase d'admissió): 9 i 10 de setembre de 2019 

Procediment de preinscripció.

1. El procediment s’ha de fer per INTERNET utilitzant el navegador d’un ordinador a l’adreça:

Batxillerat

CFGM

         

llistat de CFGM a les comarques gironines

         A) Disposar del número idalu de l’almune/a. Si no es té es pot sol·licitar a les oficines del centre.

          B) En la sol·licitud és obligatori especificar una adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció i per tal de poder realitzar les consultes posteriors del resultat del procés.

           C) Tenir clar, abans de començar, quin serà el mecanisme que s’utilitzarà per signar la preinscripció. Existeixen dues possibilitats la primera amb signatura digital ( idCATmòbil, dni-electrònic, certificat digital vàlid,....) i la segona amb signatura manual amb SUPORT INFORMÀTIC ( que comporta la gravació de les dades i , un cop validades, la impressió en paper del formulari de sol·licitud).

2)   OPCIÓ " SOL·LICITAR AMB SUPORT INFORMÀTIC". Si no es disposa de signatura digital, s’ha d’utilitzar la segona opció: “SOL·LICITAR AMB SUPORT INFORMÀTIC”. Però s’ha de disposar d’una impressora per imprimir la sol·licitud.

Instruccions

          a. Per canviar de pantalla cal  utilitzar  exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del navegador.

          b. La sol·licitud només es considera presentada quan, després  d'emplenar tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla.

         c. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar manualment i presentar el resguard (en paper) al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la documentació. En aquest resguard consta la documentació que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si no s'han pogut validar electrònicament..

 

OPCIÓ "Sol·licitar"  Si es disposa de signatura electrònica utilitzeu l’opció "sol·licitar" amb signatura electrònica".

Les instruccions per omplir el formulari són les mateixes:

a. Per canviar de pantalla cal  utilitzar  exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del navegador.

b. La sol·licitud només es considera presentada quan, després  d'emplenar tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla.

c. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia)

un cop finalitzat el procés . La sol·licitud que s'ha enviat queda registrada. Només cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat

 

Més informació Batxillerat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Més informació CFGM: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/