Esteu aquí

L’Espriu participa a la Fira de la Ciència entre tots

El passat dissabte 4 de maig, alguns alumnes de 3r d’ESO del nostre centre varen participar a la sisena edició de la Fira de la Ciència entre tots. Un any més la Fira va ser tot un èxit de participació i el nostre alumnat va poder posar en pràctica les seves habilitats comunicatives i socials.

D’una banda, els alumnes van haver d’explicar els projectes de les màscares i dels medallons. Les màscares representen la polaritat present en les reaccions químiques de combustió, àcid-base i redox. Quan aquestes reaccions tenen lloc es manifesten entitats químiques amb propietats contràries. Però al mateix temps aquests extrems són complementaris perquè conviuen dins de la mateixa entitat química de partida. Els colors i decoracions de les màscares fan referència literal o simbòlica a les característiques de cada entitat química present en aquests tipus de reaccions. A més, s'han aprofitat les màscares per treballar diferents aspectes des de les matèries de Castellà i Anglès. Des d’Educació Visual i Plàstica s’ha col·laborat en els aspectes tècnics per confeccionar les màscares. Quant als medallons, són una interpretació personal de cada alumne de les explicacions fetes a classe sobre l'àtom i les teories més modernes que busquen interpretar com està feta la realitat. Des de la matèria d’Educació Visual i Plàstica s’ha col·laborat en les explicacions tècniques per treballar i pintar el fang amb què s'han fet les peces.

De d’altra, van mostar i explicar al públic diferents fenòmens físics i químics relacionats amb els aliments (la desnaturalizació de les proteïnes, el diamagnetisme de l’aigua, l’oxidació de les pomes…).

A més, també varen poder visitar les exposicions dels altres centres educatius presents a la Fira i, d’aquesta manera, aprendre i descobrir conceptes molt diversos relacionats amb la ciència.