Esteu aquí

ERASMUS + KA1 2018-2020: HOMO SUM Cultura e inclusión social en la europa del siglo XXI

SEPIE

Trobada de centres a logroño amb projectes K1

Resum del projecte a la platarforma de resultats : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-ES01-KA101-047508.

Formació a Sesimbra ( Portugal) Estiu 2018 i el material utilitzat per fer-ne difusió entre el professorat de l'institut

Estada d'observació a Palermo del 9 al 17 de març de 2019.

Visita a l'institut Salvador Espriu del professorat del Liceo Benedetto Croce i recepció de l'alcade de salt

Trobada de seguiment a Madrid maig 2019

Material presentació Jobshadowing Palermo per fer-ne difusió entre el professorat de l'institut el 15 de maig de 2019

Formació a lyon dues professores 26 al 31 d´agost del 2019

Formació a lyon juliol 2019. Document de presentació del contingut

Formació a dublin estiu 2019. Document presentació del contingut

 

Formació a oxford juliol agost 2019 Document de presentació del contingut

British Culture la formació a Londres, setembre 2019 . Document presentació del contingut

Roll Up del projecte:

Article al Punt Diari (23-11-2019)

Fes clic per ampliar

 

 Article a la revista LA FARGA Numero 328-febrer2020

Els calendaris que cada fa la direcció per propocinat l'institut també parlen d'erasmus:

 

 

 

 

------------------------------------------------

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein