Esteu aquí

CONCURS LITERARI I DIBUIX SANT JORDI 2019

  1. Cada premi tindrà una dotació econòmica global que cadascun dels jurats distribuirà al seu criteri. El premi consistirà en un xec, l ’import del qual serà convertible en material escolar.
  2. Cada premi serà atorgat per un jurat format per professors/es del Centre.
  3. Els originals s’hauran de presentar dins d’un sobre gros o coberta on ha d’aparèixer el premi al qual opta i la categoria.  A l’interior hi haurà un sobre més petit on constarà:

                a.    A l’exterior: títol, lema de l’autor/a, premi i categoria al qual opta.
                b.    A l’interior: nom i cognoms de l’autor/a, curs i grup.
          Per a la modalitat de “portamots”, al treball presentat s’hi haurà d’adjuntar un sobre amb les       mateixes dades que per a les altres modalitats.

  1. El termini de presentació d’originals finalitzarà el divendres 25 de març de 2019 a les 15h.
  2. El lloc d’admissió serà la consergeria.
  3. Els originals -exceptuant els treballs presentats a la modalitat de Dibuix – quedaran en propietat de l’ Institut, que es reserva el dret d’ exposar-los o publicar-los.
  4. Els guardons de cada premi seran lliurats durant la Diada de Sant Jordi.

PREMI DE NARRATIVA “TIRANT LO BLANC”

A la millor narració curta, memòria de viatge o conte en Llengua Catalana. Per a la categoria A l’extensió ha de ser d’un a cinc folis. Per a la categoria B l’extensió ha de ser d’un foli com a mínim i un màxim de deu. Tots els treballs es presentaran escrits a l’ordinador, a un espai i mig i per una sola cara. El tema és lliure.

Categoria A  (1r, 2n i 3r d’ ESO)
    1r premi .     40 €
    2n premi      20 €  
Categoria B  (4t d’ ESO, BATX. i CF)
    1r premi       40 €
     2n premi     20 €  

PREMI DE CREACIÓ  “SALVADOR ESPRIU”

Al millor poema, recull de poemes o cal•ligrama de tema lliure, o al millor “PORTAMOTS”, un text que tingui un “embolcall” relacionat amb el tema que tracti, però que no és un cal•ligrama (els professors de català us ensenyaran models a l’aula). Han de ser en Llengua Catalana, d’una extensió mínima d’un foli i màxima de tres, mecanografiats a doble espai i per una sola cara i presentat en una cartolina DIN A4 si es tracta d’un cal•ligrama.

    Premi categoria A  .    30 €
     Premi categoria B .     30 €

PREMI  DIBUIX “Sant Jordi i la Sostenibilitat”

Aquest any,  el tema del concurs de Sant Jordi de dibuix i pintura  està relacionat amb  la SOSTENIBILITAT.

Tots els dibuixos o pintures hauran de reflectir la motivació per fer del nostre institut  un lloc  més SOSTENIBLE.
El cartell ha de tenir un missatge curt (eslògan) per alguna d’aquestes possibilitats :

  • Convidar a tothom que tingui una actitud responsable a l’hora de llençar les deixalles i reciclar-les convenientment.
  • Encoratjar actituds positives per evitar malbaratar energia o altres recursos, com l’aigua o materials que fem servir.

SUPORT. DIN A3
Categoria A  (1r, 2n i 3r d’ ESO)
    1r premi .     40 €
    2n premi      20 €  
Categoria B  (4t d’ ESO, BATX. i CF)
    1r premi       40 €
     2n premi     20 €