Esteu aquí

Comunicat a les famílies: Jornada de Vaga del dia 21 de febrer

Benvolgudes famílies,

Hi ha convocada una jornada de vaga general per dijous dia 21 de febrer.

Com hem fet en anteriors convocatòries de vaga, i seguint instruccions donades des del Departament d'Educació, l'Institut garantirà els serveis mínims, que s’estableixen.

En aquests moments ens resulta impossible establir amb seguretat quantes persones s'acolliran a aquesta convocatòria o bé que per dificultat en el transport no hi puguin accedir. No podem garantir dur a terme activitat acadèmica ordinària per a tots els cursos. És possible que agrupem per cursos i durem a terme activitats diverses, però sense garantir el seguiment acadèmic previst.

També cal dir que el personal d'administració i serveis pot acollir-se al dret a vaga, així com el personal del serveis i de les activitats extraescolars. A més a més cal dir també que en aquests moments desconeixem la incidència de la convocatòria d’aquesta aturada/vaga en empreses externes que subministren serveis a l'institut, així com el funcionament dels transports.

La Direcció