Esteu aquí

JORNADA de PORTES OBERTES ESO. CURS 2019-2020

Dimecres, 20 de març de 2019

a les 18:00

  Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019

La solicitud és pot fer amb suport informatic a la pàgina del Departament d'Educació o  omplint el formulari:  Sol·licitud de preinscripció

En els dos casos, el document de sol·licitud, un cop signat i conjuntament amb la documentació, s'han de presentar a les oficines del centre sol·licitat en primer lloc.

  • És obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
  • També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s'ha especificat que farà la consulta.

Més informació a la pàgina web del Departament d'Educació