Esteu aquí

PLa Lingüistic del centre

L’actual PL vigent, PLA LINGÜÍSTIC versió aprovada 30-05-2012  està en fase de revisió per adequar-lo segons les orientacions de “El Model Lingüístic del Sistema Educatiu de  Catalunya”, 

més informació:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/