Esteu aquí

Eleccions al consell escolar 2018

Amb la publicació de la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre (DOGC 28.09.16), per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, el Departament ha iniciat el procés bianual de renovació parcial dels sectors electius dels consells escolars de tots els centres públics i privats concertats. El procés s’inicia el proper 5 de novembre i ha d’estar acabat abans del dia 21 de desembre de 2018 en tots els casos.

  • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
  • Votacions: entre els dies 26 i 30  de novembre de 2018, ambdós inclosos
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, estableix que cada centre determina la composició i el reglament del consell escolar en les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent.

La convocatòria per a la renovació dels membres del consell escolar és competència de la direcció del centre.

MÉS INFORMACIÓ