Esteu aquí

Beques Estudis post-obligatoris curs 2018-2019. Batxillerat i CF

El termini de presentació: Fins a l'u d'octubre de 2018,

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a l’administració educativa per obtenir les dades necessàries per determinar la renda a efectes de beca a través d’altres administracions públiques.

 

 

a) Quanties fixes
- Quantia fixa lligada a la renda
- Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar 
- Beca bàsica
- Quantia fixa lligada a la excel·lència

b) Quantia variable
- Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

Per a estudiants universitaris: Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

MES INFORMACIÖ.

PÂGINA DLE MECD