Esteu aquí

EL PLENARI DE L'ALUMNAT ENS VALORA...

Com és habitual, a cada curs, els membres de l'Equip Directiu es reuneixen amb els representants de l'alumnat. Dos representants per curs (delegats/des i subdelegats/des).

En la tercera trobada d'aquest curs, els representants de l'alumnat, ens han respost a un qüestionari sobre el seu vincle amb el centre. Els hi hem preguntat sobre les activitats de tutoria, les extraescolars i la relació amb els companys.
En general la resposta ha estat més que favorable. No sempre ens és possible coincidir amb el cent per cent dels representants, per qüestions de calendari, horari i activitats complementaries.
La valoració del funcionament global del centre, per part d'un grup de trenta cinc representants/es de l'ESO i dels estudis postobligatoris ha estat notable.
Les trobades periòdiques del Plenari són una oportunitat transversal d'escoltar a alumnat i una porta oberta a prendre nota dels suggeriments i propostes de millora que ens fan.
Ens brinden una oportunitat per a la millora, tot  fent camí junts.