Esteu aquí

Preinscripció i matricula

PREINSCRIPCIÓ

Cal que presentin sol·licitud de preinscripció, dins del termini marcat pel Departament d'Ensenyament, les persones:

  • que vulguin cursar 1r d'ESO i que finalizin la seva etapa a primària
  • que vulguin cursar 2n. 3r. o 4t. d'ESO en el nostre centre i actualment cursen els estudis d'ESO en altres centres de secundària
  • que vulguin cursar 1r de Batxillerat o un primer curs d'un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà, encara que estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre.
  • Que vulguin cursar 2n. de batxillarat o un segon curs d'un cicle formatiu i actualment ho estan cusant en un altre centre educatiu.

En el cas dels cicles formatius de grau mitjà hi ha dues fases d'admissió, la segona de les quals (al mes de setembre) és exclusivament per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça o, que havent obtingut plaça, no es van matricular per manca de requisits (si els havia quedat alguna assignatura pendent al juny).

La sol·licitud de preinscripció es presenta al centre escollit com a primera opció, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini. En el cas d'estudis de CFGS la preinscripció pel curs 2018-2019 serà electrònica amb l'eliminació del format paper,

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d'estudis, on s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

MES INFORMACIÖ

MATRICULACIÓ

Després de la preinscripció, el centre sap quantes sol·licituds té i està en condicions d'informar de la plaça que es dóna a cada alumne/a. És el moment en què aquest ha de confirmar que realment vol la plaça i que també s'ha de fer durant el període que es fixa oficialment.

MÉS INFORMACIÓ

Documents de centre a afegir a la documentació oficial a l'hora de fer la matrículació