Esteu aquí

Perfil del Contractant

Licitació del servei de neteja per l'any 2020:

(21/10/2019) S'ha de consultar la pàgina del departament:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=53591866&lawType=

(4/11/2019) Publicació de l'obertura dels sobre B

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=53591866&reqCode=viewAnouncements&type=cn

Per accedir a la Plataforma es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o bé Google Chrome.

(28/11/2019) Publicació de l'adjudicació delcontracte de neteja a la Plataforma de Contractació:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=55621528&reqCode=viewPcan

(10/12/2019) Publicació formalització contracte

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=56209904&reqCode=viewDcan