Esteu aquí

Perfil del Contractant

Licitació del servei de neteja per l'any 2019:

S'ha de consultar la pàgina del departament:

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=37489432&reqCode=viewCn

Per accedir a la Plataforma es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o bé Google Chrome.

(05/12/18) Publicació a la Plataforma la resolució d’adjudicació i la resta de documentació annexa. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=39609306&lawType=3

(20/12/18)  Publicació de la formalització del contracte de neteja a la Plataforma de Contractació. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=40137402&reqCode=viewDcan