Esteu aquí

Perfil del Contractant

Licitació del servei de neteja per l'any 2018:

Queda obert el periode per la licitació del contracte de netaja per l'any 20118.Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i la seva proposició en tres sobres (A, B i C) tancats, identificats i signats per la mateixa empresa licitadora o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, amb la documentació que s’especifiqui. El termini per la presentació de la documentació finalitza el dia 6 de novembre de 2017 a les 12:00.