Esteu aquí

Perfil del Contractant

Licitació del servei de neteja per l'any 2019:

S'ha de consultar la pàgina del departament:

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=37489432&reqCode=viewCn

 

Per accedir a la Plataforma es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o bé Google Chrome.