Esteu aquí

CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DEL GIRONÈS

S'han publicat les Bases de la CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DEL GIRONÈS per al curs 2016/2017, al BOP Girona núm. 35 - 20 de febrer de 2017.

El termini de presentació serà de 10 dies hàbils a partir d'aquesta publicació al BOP de Girona; per tant el termini de presentació finalitza el dia 3 de març de 2017

 

Les formes de presentació seran la següents:

Opció 1 - presentació digital

L'annex AIDs Proposta Centre amb el llistat nominal de sol·licitants, ens l'heu de presentar, degudament omplert i signat en format pdf escanejat, al registre d'entrada del Consell Comarcal del Gironès mitjançant la plataforma d'instància genèrica:

https://www.seu-e.cat/web/ccgirones/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

Les sol·licituds individuals s'hauran de presentar també escanejades i annexades a la instància genèrica.

Opció 2 - presentació presencial

Alternativament, i de forma extraordinària, les podeu presentar presencialment o per correu ordinari adjuntant l'annex AIDs Proposta Centre.

NOTA IMPORTANT:

Segons l'última comunicació de l'Agència Tributària s'han de publicar totes les ajudes i subvencions rebudes durant l'exercici segons el model 347. Aquestes ajudes s'atorguen a l'alumnat sol·licitant, per tant és important que a la sol·licitud hi figuri el DNI/NIE de l'alumnat; i en cas de no disposar-ne poden sol·licitar, de forma gratuïta, un NIF (Número d'Identificació Fiscal) a l'Agència Tributària. Altrament aquestes ajudes s'imputaran a la persona representant, pare/mare/tutor/tutora, amb el corresponent efecte fiscal que suposarà per a la declaració de la RENDA de l'exercici.

MES INFORMACIÓ