Esteu aquí

El curs 5050371505, sobre comunicació audiovisual, ha estat un èxit

Com és ben conegut, el Departament d’Ensenyament aprova cada any alguns cursos per a la formació del professorat, que es desenvolupen generalment en dues tandes, en el 1r o en el 2n Trimestre del curs. També n’hi ha d’estiu, al final de cada any acadèmic.

Enguany, a l’Institut Salvador Espriu s’ha realitzat – per 2n any consecutiu - un curs d’Assessorament en el llenguatge de la imatge en moviment, amb el nom de “Comunicació audiovisual aplicada a l’aula”. Aquesta activitat, a la qual hi han participat 10 docents, s’ha desenvolupat en 5 sessions, segons un programa que anava des dels elements de la pre-producció (elaboració d’un guió tècnic, formulació del projecte, etc.) fins a la postproducció (edició de les imatges, mètodes de disseminació, etc.).

Es tractava de prendre contacte amb les eines i els procediments que puguin permetre l’elaboració de materials audiovisuals en àmbit acadèmic.

Els Plans de Formació de Zona solen proporcionar aquesta mena de possibilitats (Assessorament, Grups de treball, intercanvis de bones pràctiques...) que afavoreixen la millora contínua del professorat.

La darrera sessió del curs, d’una durada global de 15 h., es va dur a terme al Museu del Cinema de Girona, on vam ser atesos per la Sra. Anna Carpena, responsable del Servei educatiu. Aquí se’n poden veure algunes de les imatges d’aquesta darrera sessió.