Esteu aquí

L'alumnat de l'Espriu cuida el pati

Des del començament d’aquest curs, l’alumnat de l’Espriu s’ocupa de fer una neteja setmanal de les zones comunes del bosc i del pati de l’Institut. Tots els alumnes de l’ESO, per torns, s’ocupen de revisar com està la nostra àrea d’esbarjo, tasca que complementa l’esforç que fem per embrutar el menys possible i fer servir -. per als entrepans, begudes... - productes sostenibles i reciclables.

En concret, les diferents Tutories, amb l’ajuda del seu tutor o tutora i d’algun professor de Guàrdia, s’ocupen de revisar la neteja de les diferents zones. La mecànica és senzilla: primer, a classe, es recorda la conveniència de procurar un entorn net, saludable i verd; després es formen equips – segons els diferents productes a recollir: orgànic, plàstics, paper, rebuig, etc. – i ens preparem amb les eines (els recollidors i les bosses adients); successivament, i amb ordre, es revisa la zona assignada, de manera que quedi ben net i que es recullin les restes cada una al seu lloc de triatge; finalment, es recull tot i es llencen dels deixalles als contenidors adients de la via pública.
Al final de la Jornada es fa una valoració, que sempre és positiva, i tots prenem consciència de com poder estar molt més atents a no llençar res per terra, i a fer servir productes que afectin menys el medi ambient.
De ben segur que aquesta ”nova tradició” anirà cada cop a més, i hi haurà menys coses a recollir... perquè ocupant-nos del medi i del benestar de tothom, també ens en fem més responsables.