Esteu aquí

Erasmus+: formació internacional per al professorat

Durant el curs 2016-2017 els docents de l’Institut Espriu poden accedir a beques de formació docents als països de la Unió Europea. És el que es coneix com un Projecte Erasmus+ KA1. El nostre, convenientment concertat en objectius, activitats i avaluació du com a títol "Superar fronteres invisibles: cohesió social i excel·lència".

Els avantatges són per al centre, ja que es pretén millorar la qualificació en idiomes i en continguts pedagògics específica, així com obrir noves perspectives en la planificació docent i l’apertura internacional (recordem que tenim en marxa també un 2n projecte, l’Erasmus+ KA2 d’associacions escolars amb sis països europeus). I també suposa un incentiu per als docents implicats, i per a tot el claustre. Entre els objectius fixats, i que avaluarem, hi ha: la millora de qualitat en la pròpia docència, la motivació i l’aplicació de mètodes innovadors, una atenció creixent a l’alumnat desfavorit la gestió de nous  projectes i, en breu, la il·lusió per a promoure l’excel·lència i la internacionalització.

De moment, s’han realitzat cinc cursos, dels quals s’informarà a la resta del professorat en els propers Equips docents de 1r i 2n cicle de l’ESO i també de Batxillerat. La professora Teresa Palou va fer el curs

"Grand Tour en Europe: créativité, innovation, citoyenneté active et dialogue interculturel" a París, al juliol. Un curs que posava al dia els professors participants els mètodes d'ensenyament, a través de la recerca, l'acció i la formació. De fet, la temàtica girava en torn a l'Europa plural d'avui i el paper que aquesta Europa té en la vida cultural, acadèmica i personal dels nostres alumnes. Hi havia també altres docents italians, portuguesos, romanesos i espanyols.

El professor Xavier Serra ha fet dos curos, a Anglaterra, un a Canterbury al juliol, amb el títol “British Culture, Language and Life”, centrat en qüestions lingüístiques i culturals, que es va desenvolupar al campus de la University of Kent amb docents de més de deu països diferents; i un segon curs, a l’agost, a la ciutat de York. En aquest cas es va tractar d’un seminari de treball al voltant de temes pedagògics, amb el títol “Spice up your teaching Ideas”. En aquest curs hi havia professorat de Txèquia, Lituània, Grècia, Suïssa i Bèlgica.

La professora Imma Serra va aplicar la seva beca al curs “C’est comme ça que ça se dit”, al Campus International de Cannes (França): en la pràctica, l’activitat li va permetre treballar sobre l’argot, el llenguatge familiar, el llenguatge del joves, les sigles, neologismes, el llenguatge políticament correcte, el llenguatge de la missatgeria electrònica i força temes de la literatura contemporània francesa. Va ser-hi dues setmanes a l’agost.

També la professora Anna Figueras va seguir un curs de formació a Bournemouth (al sud d'Anglaterra). En aquest cas, el seminari sobre “EFL Methodology” li va permetre, a més de millorar la seva pràctica de la llengua anglesa, assolir eines, estratègies i recursos per utilitzar amb els alumnes i també per a gestionar la motivació i la diferència de nivells dins de l'aula.

En tots els cursos, a més dels continguts específics, que han estat oportunament avaluats i certificats de manera detallada, els docents han discutit i compartit idees i experiències amb professors d’altres països i han posat en pràctica les habilitats lingüístiques i comunicatives en anglès o en francès.

Ara s’intentarà completar aquest projecte i, ja des de mitjan curs, sol·licitat una nova aplicació d’unes beques de formació que suposen beneficis  professionals evidents i també una millora de la docència de l’Institut.

Article a la FARGA