Esteu aquí

Ajuts Individuals de Desplaçament curs 2013-2014:

Les famílies que considerin oportú tramitar aquest ajut (dintre dels termes de la convocatòria de una distància mínima de 3Km del domicili al centre escolar sempre i quan estiguin matriculats al centre que els pertoca per mapa escolar o, en el seu defecte, hagin estat derivats pel Departament d'Ensenyament) han de presentar la seva sol·licitud degudament omplerta i adjuntant la documentació necessària (Certificat de Convivència i justificació del transport utilitzat) al centre escolar.

 

 

El termini màxim de presentació de sol·licituds de particulars i centres escolars al registre d'entrada del Consell Comarcal del Gironès és el dilluns 24 de febrer de 2014.

Bases de la convocatòria

Sol·licitud d'AID per a centres de primària i secundària

 

 

Més informació