Esteu aquí

Beques curs 16 -17. estudis postobligatoris

La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Tramites y  Servicios” o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es .

el termini per presentar la sol.licitud telemàtica finalitza el  3 d’octubre de 2016 (inclòs).

 

 

  • No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.
  • Qui al.legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.
  • Qui demani l’ajuda de residència ho haurà de justificar amb la còpia de contracte de lloguer de la vivenda vigent del curs 2016-2017.
  • En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol.licitud de beca.

Us informem com a novetat de la convocatòria del curs 2016-2017 que l’article 41.2 preveu un supòsit més de situació de no haver destinat la beca a la finalitat concedida:

“No haver superado el curso completo en el caso del curso de acceso o del curso de preparación para el acceso a la formación professional o en el caso de los estudios cursados en las escuelas oficiales de idiomas”.