Esteu aquí

Assemblea General AMPA

L' ASSEMBLEA GENERAL DE L' AMPA DE
L' INSTITUT SALVADOR ESPRIU DE SALT.

LLOC: INSTITUT SALVADOR ESPRIU DE SALT.
DIA: DIMARTS 14  DE JUNY DE 2016.
HORA: A les  19:00h. en primera convocatòria.
             I a les 19:30h. en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:
1- INFORMACIONS DIVERSES DEL DIRECTOR.
2- LECTURA I APROVACIÓ DE L' ACTA 15-06-2015..
3- CANVI DE CÀRRECS AMPA
4- PRECS I PREGUNTES.