Esteu aquí

PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS ENSENYAMENTS D'ESO CONVOCATÒRIA 2014

PROVES ANUALS PER COMPLETAR ELS ENSENYAMENTS D'ESO CONVOCATÒRIA 2014

Termini de presentació de sol•licituds d'inscripció del 3 al 17 de febrer de 2014

 

Requisits
• Haver finalitzat el 4t d'ESO l'any 2012 o el 2013.
• Tenir almenys 18 anys o complir-los durant l'any 2014. Aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys si compleix alguna de les condicions següents:
o Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir a classe al centre educatiu.
o Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball.
o Ser un esportista d'alt rendiment.
• Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en els diferents cursos d'ESO).