Esteu aquí

Junta Generald e L'AMPA

Des de la Junta de l' AMPA ens complau convocar-vos a:
 

L' ASSEMBLEA GENERAL
DE L' AMPA DE
L' INSTITUT SALVADOR ESPRIU DE SALT.

LLOC: INSTITUT SALVADOR ESPRIU DE SALT.
DIA: DIMARTS 28 DE GENER DE 2014.
HORA: A les 19:30 h. en primera convocatòria.
I a les 20:00 h. en segona convocatòria.

 

Sota el següent ORDRE DEL DIA:
1- INFORMACIONS DIVERSES DEL DIRECTOR.
2- LECTURA I APROVACIÓ SI S' ESCAU DE L' ACTA ANTERIOR.
3- MEMÒRIA DEL CURS 12-13 I PROPOSTES PEL 13-14.
4- ESTAT DE COMPTES I PRESSUPOST.
5- PRECS I PREGUNTES.