Esteu aquí

ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA

ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA

Institut SALVADOR ESPRIU

Dimarts, 15 de desembre de 2015

19:00 h. en primera convocatòria

19:30 h. en segona convocatòria

 

Sota el següent ORDRE DEL DIA:

  1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
  2. INFORMACIONS DIVERSES DEL DIRECTOR.
  3. LECTURA DE LA MEMÒRIA ACTIVITATS AMPA CURS 2014-2015
  4. ESTAT DE COMPTES: INFORMACIÓ I APROVACIÓ
  5. PROPOSTES PEL NOU CURS
  6.  PRECS I PREGUNTES.