Esteu aquí

Plenari d'Alumnes, 2015-16: ESO, BATXILLERAT, CICLE

En iniciar el curs escolar, a través de les tutories, i després d'una primera coneixença i convivència a l'aula, són escollits els representants de l'alumnat: delegats/des i subdelegats/des.
Sovint, dos representants de l'Equip Directiu i la integradora del Centre (TIS), busquen una oportunitat per a reunir-se, en diferents franges horàries, al llarg de tot el dia, a la Biblioteca.

És una oportunitat més per a explicar el funcionament  general de l' Institut, tot exposant i explorant canals de comunicació i participació de l'alumnat.
També s'expliquen els serveis i les activitats extraescolars que s'ofereixen a través de l'AMPA. Amb la intencionalitat que els representants de l'alumnat en  facin un retorn dels temes tractats, al grup classe corresponent.
Amb la previsió d'una trobada trimestral del Plenari d'Alumnes.