Esteu aquí

Comunicació audiovisual també per als docents

Aquest mes d’octubre ha començat el 3r curs d’Educació en Comunicació audiovisual per a alumnes de Secundària i Batxillerat a l’Institut Salvador Espriu. És ben conegut, en part, pels nombrosos vídeos – notícies, entrevistes, reportatges – que ja s'han elaborat fins ara: en diem “Espriu TV” . Ara bé, cal deixar ben clar que l’objectiu prioritari no és “fer TV” o “produir vídeos” sinó quelcom molt més important i pedagògic: ensenyar “narrativa audiovisual”.

Els professors i professores del nostre Claustre pedagògic també s’han volgut afegir a la iniciativa i – tenint en compte com en van de justos en el seu temps personal – s’han fet un intensiu de Comunicació audiovisual durant tres divendres seguits (entre el 25 de setembre i el 9 d’octubre). Ha estat coordinat pel professor Xavier Serra i hi ha participat – en aquesta 1a edició - el 13% del professorat del Centre.
Aquest curs breu s’ha organitzat al voltant de 3 moments clau: la (a) preproducció (material, localització, elaboració de guions, previsió de les necessitats de producció i organització dels equips, etc.);  la (b) producció (el moment d’enregistrar, controlant il·luminació, so, enquadrament, registre ordenat de les preses, etc.); i, finalment, la (c) postproducció (des de la selecció i edició professional del material, fins a la seva renderització, disseminació, avaluació, etc.).
Han estat classes i pràctiques ben intenses que ara podran generar resultats profitosos, per als docents i per a l’alumnat.
Aquests cursos intensius es podrien repetir, o ampliar, en altres moment de l’actual curs acadèmic.