Esteu aquí

Espriu TV

Què és EspriuTV?

“EspriuTV” és un Projecte de “Formació en Comunicació audiovisual”, de l’Institut Salvador Espriu de Salt, dirigit a l’alumnat i la comunitat educativa.

Pretén el desenvolupament de competències com: a) la comunicativa lingüística i audiovisual; b) l’artística i cultural; c) la del tractament de la informació i competència digital; d) la d’aprendre a aprendre; e) la de l’autonomia i iniciativa personal; f) la social i ciutadana (assenyalades al Decret 143/2007, annex 1).

Els nois i noies que participen en el Projecte, a més de formar-se en teoria de la comunicació, fan pràctiques i elaboren serveis informatius, reportatges i altres productes que es difonen aquí i a la pàgina

http://vimeo.com/espriutv

Podeu enviar-nos suggeriments o informacions. espriutv@gmail.com