Esteu aquí

Una Jornada per pensar: les utopies i els de Batxillerat

El proper divendres, 12 de desembre, més de tres-cents nois i noies de 2n de Batxillerat, de  9 centres educatius de les comarques gironines, es reuniran en la que serà la 6a Jornada de Filosofia.
Enguany es torna a celebrar a Girona, entre la Facultat de Lletres de la Universitat i el Teatre Municipal. Compta amb el suport dels Ajuntaments de Salt, Girona i Castelló d'Empúries. Els de l'Espriu, també hi serem!!
El tema de l'edició 2014 és "Utopies. Criticar el present, imaginar el futur" i suposarà un estímul per a la reflexió filosòfica i el debat per part dels joves més enllà o fora de les aules, alhora que una celebració desacomplexada de la reflexió i el pensament filosòfic a l’espai públic.
Es tracta d’estudiants de 2n de Batxillerat, en el curs immediatament anterior a la seva entrada al món universitari, que poden examinar-se d’aquesta matèria a les proves de la Selectivitat: la formació filosòfica té un caràcter vertebrador en la seva formació, i permet encarar amb garanties i de forma reflexiva els conflictes i problemes que comporta avui una ciutadania activa en qualsevol àmbit professional o intel·lectual.
La presència d’un professor universitari de renom i especialista en el tema, però amb un discurs assequible per als estudiants, reflexionant en veu alta sobre les mateixes qüestions que els alumnes han estat treballant pel seu compte, aporta a les jornades un element valuosíssim d’estímul intel·lectual i motivació. També s’habilita un fòrum de treball i debat previ (dins una plataforma Moodle), per tal que els alumnes dels diferents instituts es puguin conèixer abans de la Jornada i començar a treballar i debatre amb antelació en l’entorn d’internet.

Teniu més informació a http://filo.segirones.cat/jornada i a l'àrea de videos que hi ha a https://vimeo.com/album/2572403