Esteu aquí

Els de Batxillerat presenten els Treballs de Recerca

El dimecres 12 de novembre, casi quaranta alumnes de 2n de Batxillerat del nostre Institut estaven cridats a defensar el seu Treball de recerca davant dels respectius tribunals, formats pel professorat del centre de tots els Departaments. Aquesta "assignatura", que no té hores de classe, suposa un 10% de la qualificació final de Batxillerat i sempre ocupa mesos i mesos d'activitat investigadora per part dels estudiants. Aquí se n'explica molt bé el sentit i la finalitat (www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/treballrecerca).

Cada alumne disposa d'uns 15-20 minuts per exposar els objectius, metodologia, resultats i valoració de la pròpia recerca i, a continuació, els membres de cada tribunal presenten les seves observacions, preguntes o suggeriments, a les quals pot respondre breument l'estudiant. Prèviament els professors ja havien llegit el document escrit, i els seus annexos, que l'alumne havia d'haver lliurat 10 dies abans. La deliberació posterior atorgarà una qualificació, segons tres conceptes: a) nota de seguiment de la recerca; b) valoració del contingut i de la forma del treball presentat; i finalment c) la qualitat i la competència en l'exposició oral.
Entre els temes del Treballs presentats aquest curs 2014-15 podem esmentar: "Àcid acetilsalicílic: de la planta al medicament!, "La vespa velutina", "Festivitats anglosaxones i la seva influència en algunes colònies", "Anàlisi sociològica de la delinqüència juvenil", "La gastronomia a l'antiga Grècia i Roma", "Arduino: construcció i programació d'un robot esquivaobstacles", "Metges sense Fronteres i Premi Nobel", i molts altres.
Podríem dir que, independentment del resultat obtingut, la presentació de tota aquesta recerca preuniversitària es pot considerar clarament un èxit.