Esteu aquí

Pla del treball de l’alumnat en període de Quarantena

Plans del treball de l’alumnat en període de Quarantena

Versió 2.1 (2/11/20)

Per facilitar el treball dels alumnes a casa, en els casos - individuals o de grup - que sigui necessari, proposem aquesta taula que, amb diferents enllaços, us duen a les tasques de cada grup classe. També es poden preveure videoconferències o altres activitats, que us seran oportunament anunciades.

Cliqueu sobre el vostre grup o agrupament per saber la feina setmanal proposada. A fi de resoldre dubtes us podeu dirigir el correu professional dels vostres tutors o dels vostres docents.

Grups classe

 

1r ESO

ESO 1A

ESO 1B

ESO 1C

ESO 1D

ESO 1E

2n ESO

ESO 2A

ESO 2B

ESO 2C

ESO 2D

ESO 2E

3r ESO

ESO 3A

ESO 3B

ESO 3C

ESO 3D

ESO 3E

4t ESO

ESO 4A

ESO 4B

ESO 4C

ESO 4D  

G. PROF

Batx.

1r Batx. A

1r Batx. B

2n Batx. A

2n Batx. B

 

1r SMX

SMX 1A

SMX 1B

SMX 1C

   

2n SMX

SMX 2A

SMX 2B

SMX 2C

   

 

1r JAR

2n JAR

CAFEMN

PFI-Vend.

PFI- Instal.