Esteu aquí

Horari lectiu del centre (modificat Covid-19)

1. Com diu el Pla d’Organització (especial) i la Normativa Covid de l’Institut, cal venir al centre amb mascareta, i disposar-ne de recanvi.  S’ha d’haver lliurat signat el document “Declaració responsable”, i seguir-ne les indicacions.

2. L’horari lectiu dels matins és, actualment:

 

Nivell

Porta entrada/sortida

Horari

1r ESO

Av. Folch i Torres (banda dreta de la porta)

08:15-14:40

2n ESO

Av. Folch i Torres (banda esquerra de la porta)

08:15-14:40

3r ESO

Av. Folch i Torres (banda dreta de la porta)

08:30-14:55

4t ESO

Av. Folch i Torres (banda esquerra de la porta)

08:30-14:55

PTT-PFI

Av. Folch i Torres

09:15-14:45

Batxillerat

Av. de la Pau
(només “entrada”)

08:15-14:55

CFGM

08:15-14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les portes per a l’entrada de l’alumnat estan obertes en aquestes franges:

 

Porta

Nivells

Límits

Classe

Av. de la Pau

Batx i CFGM

8:05-8:15

8:15

Av. Folch i Torres

1r i 2n ESO

8:10-8:20

8:15

3r i 4t ESO

8:25-8:35

8:30

  • L’alumnat que arriba tard, passa al “protocol retards” (per la porta principal), amb indicació a iEduca i sanció (si no està justificat).

4. El Pla actualitzat d’Organització del centre i la normativa abreujada es poden consultar a:

5. Per a les famílies pot ser útil aquesta llista de comprovació i la carta dels Consellers de Sanitat i Educació

6. Les notícies urgents es difonen també pel Twitter @EspriuSalt.